ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC - PHÂN TÍCH MẪU NƯỚC

Sử dụng máy lọc nước thử nghiệm (Pilot) để lọc nước mẫu - Phân tích mẫu nước bằng thiết bị phân tích chuyên dụng

MÁY LỌC NƯỚC THỬ NGHIỆM

Máy lọc nước thử nghiệm (Pilot Water Machine) là những máy lọc nước do VATECH JSC chế tạo, với cấu hình công nghệ tương đương với các hệ thống lọc nước công nghiệp, nhưng với quy mô nhỏ hơn (quy mô phòng thí nghiệm), chuyên dùng để lọc các mẫu nước, đánh giá chất lượng nước trước và sau khi lọc.

Với đặc tính nhỏ gọn, máy lọc nước thử nghiệm có thể mang đi dễ dàng và thực hiện việc lọc mẫu ngay tại công trường, tại nơi cần lọc nước, hoặc tại phòng thí nghiệm. Máy lọc nước thử nghiệm là công cụ hiệu quả để Khách hàng lựa chọn công nghệ và thiết bị lọc phù hợp.

PHÂN TÍCH MẪU NƯỚC

VATECH JSC có thể thực hiện phân tích khoảng 30 chỉ tiêu chất lượng nước cơ bản để đánh giá chung chất lượng nước. Các mẫu nước khách hàng gửi tới được phân tích tại phòng thí nghiệm, bằng các thiết bị phân tích chuyên dụng ngành nước.

MÁY LỌC (PILOT) MÀNG DNF.40 VÀ DNF.80

TẨY RỬA MÀNG LỌC RO - NF - UF BẰNG HÓA CHẤT CHUYÊN DỤNG

Cung cấp các hệ thống tẩy rửa CIP và kết nối hệ thống -*- Tẩy rửa màng RO , NF , UF bằng hóa chất V.CLEAN

HỆ THỐNG RỬA MÀNG CIP

CIP (Clean-In-Place) là hệ thống rửa kết nối trực tiếp với hệ thống lọc, giúp cho việc tẩy rửa vệ sinh màng lọc nhanh chóng, thuận tiện mà không phải tháo màng. Hệ thống cơ bản gồm 3 mục chính: Bơm CIP, Cột lọc CIP và Bể CIP.

Thông thường các hệ thống lọc RO, NF, UF khi lắp đặt đã bao gồm hệ CIP. Trường hợp không có hệ CIP hoặc hệ CIP không thể hoạt động, VATECH có thể cung cấp và lắp đặt hệ thống rửa màng CIP, căn cứ theo công suất thực tế của từng hệ thống lọc màng.

QUY TRÌNH RỬA MÀNG CIP

Với mỗi loại màng lọc khác nhau, với mức độ và đặc tính cáu cặn khác nhau, cần quy trình, hóa chất và thời gian thực hiện tẩy rửa không giống nhau.

Dựa trên kinh nghiệm nhiều năm trong công việc tẩy rửa làm sạch các hệ thống lọc màng, VATECH tổng hợp thành 1 quy trình tẩy rửa chung, có thể áp dụng cho mọi hệ thống lọc màng.

Download - QUY TRÌNH TẨY RỬA MÀNG - CIP

HÓA CHẤT RỬA MÀNG CIP

VATECH JSC sử dụng hóa phẩm tẩy rửa thương hiệu V.CLEAN của PROCIS Co., Ltd để thực hiện dịch vụ tẩy rửa. Các sản phẩm thuộc V.CLEAN 4000 Series được nghiêm cứu, phát triển dựa trên các công thức và tư vấn từ các công ty sản xuất màng hàng đầu thế giới (Dow, Nitto Denko...). V.CLEAN 4000 Series là dòng sản phẩm có hoạt tính cao và an toàn cho các hệ thống dùng màng RO polyamide và các loại màng UF - NF trên thị trường.

Download - Thông tin sản phẩm V.CLEAN 401

Download - Thông tin sản phẩm V.CLEAN 411

CIP & V.CLEAN